Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Công văn số 1644/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 23/5/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ

Thông báo về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 4

Thông báo số 1513/TB-SGTVT ngày 12/5/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 4 năm 2023

Thông báo triển khai theo dõi vận tải phục vụ đợt lễ 30/4 và 01/5/2023

Thông báo số 17/TB-QLVT ngày 28/4/2023 của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai theo dõi vận tải phục vụ đợt lễ 30/4 và 01/5/2023

Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1093/TB-SGTVT ngày 12/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 3 năm 2023

Quyết định Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô số 41/2018 ngày 18/05/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp cho đơn vị vận tải Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn QN

Quyết định số 220/QĐ-SGTVT ngày 07/4/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 210/QĐ-SGTVT ngày 05/4/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Công văn số 901/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 02 năm 2023

Thông báo số 724/TB-SGTVT ngày 14/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 02 năm 2023

Thông báo về việc phù hiệu, biển hiệu du lịch còn giá trị sử dụng

Thông báo số 637/TB-SGTVT ngày 06/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu, biển hiệu du lịch còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 334/TB-SGTVT ngày 09/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam