Tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Công văn số 1732/SGTVT-QLVTPTNL ngày 16/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1502/TB-SGTVT ngày 30/5/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc phù hiệu số 4920016427 cấp cho xe 92C - 072.00 không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1499/TB-SGTVT ngày 30/5/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu số 4920016427 cấp cho xe 92C - 072.00 không còn giá trị sử dụng

Định hướng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Trong quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động. Điều này đang được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam xây dựng chương trình, kế hoạch áp dụng trong thời gian đến.

Về việc tham gia Kế hoạch tổ chức Chương trình kích cầu Quảng Nam năm 2022

Công văn số 1470/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tham gia Kế hoạch tổ chức Chương trình kích cầu Quảng Nam năm 2022

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 367/QĐ-SGTVT ngày 23/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông báo về Phù hiệu số 4919010839 cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải 92C - 146.33 không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1421/TB-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam về Phù hiệu số 4919010839 cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải 92C - 146.33 không còn giá trị sử dụng

Thông báo về phù hiệu, biển hiệu không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 1420/TB-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu, biển hiệu không còn giá trị sử dụng

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 361/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình