Quyết định Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 27/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông báo Về phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

Thông báo số 572/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 568/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Thông báo số 567/TB-SGTVT ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông tin về nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận cung cấp dịch vụ VTHKCC cho các tuyến buýt: tuyến buýt số 21 và tuyến buýt liền kề LK21; tuyến buýt số 02 và tuyến buýt liền kề LK02

Công văn số 4871/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 29/12/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Thông tin về nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận cung cấp dịch vụ VTHKCC cho các tuyến buýt: tuyến buýt số 21 và tuyến buýt liền kề LK21; tuyến buýt số 02 và tuyến buýt liền kề LK02

THÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu hết giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Quảng Nam đi Thừa Thiên Huế và ngược lại

THÔNG BÁO Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Quảng Nam đi Thừa Thiên Huế và ngược lại

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông báo số 4677/TB-SGTVT ngày 19/12/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công Thông báo số 4598/TB-SGTVT ngày 15/12/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

Công văn số 4668/SGTVT-QLCLCT ngày 19/12/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

KẾT LUẬN KIỂM TRA Về kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Công ty TNHH MTV Mẹ Nghèo

KẾT LUẬN KIỂM TRA Về kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Công ty TNHH MTV Mẹ Nghèo