Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo nội dung đề nghị của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1631/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid -19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid -19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (tháng 01 năm 2022)

Thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (tháng 01 năm 2022)

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2022

Tuyên truyền tuần lễ cao điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

Tuyên truyền tuần lễ cao điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 16/12/2021)

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

THÔNG BÁO về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng

THÔNG BÁO Phù hiệu cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng