Tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công văn số 97/STTTT-TTBCXB ngày 08/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam Tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Về việc triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công văn số 8041/UBND-NCKS ngày 02/12/2022 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Công văn số 1415/STTTT-TTBCXB ngày 09/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão - 2023

Thông báo số 132/TB-SGTVT ngày 13/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão - 2023

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công văn số 111/SGTVT-VP ngày 12/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 78/QĐ-SGTVT ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 4179/TB-SGTVT ngày 30/12/2022 về Lịch Tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

Tuyên truyền Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Công văn số 1244/STTTT-TTBCXB ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam