Về việc công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô (4950622005) tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam vào ngày 28/8/2022

Về việc công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô (4950622005) tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam vào ngày 28/8/2022