35 người chết vì TNGT trong 3 tháng đầu năm 2017

Thông tin từ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, 3 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 đến 15/3/2017) toàn tỉnh xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 35 người, làm bị thương 36 người.

Tình hình tai nạn giao thông 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm sâu so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí, trên địa bàn tỉnh chưa có tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Tình hình tai nạn giao thông tháng 04 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 04 năm 2012 (Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/04/2012) Tai nạn giao thông đường bộ:Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 23 vụ, làm chết 20 người và bị thương 18 người. So với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 06 vụ (-21%), giảm 03 người chết (-13%), giảm -4 người bị thương ( -18%).

Tình hình tai nạn giao thông tháng 03 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 03 năm 2012: (Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012) Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 32 vụ, làm chết 27 người và bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 01 vụ (+3%), tăng 02 người chết (+8%), giảm -3 người bị thương ( -14%).

Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2012 (Từ ngày 01/02/2012 đến ngày 29/02/2012): Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 21 vụ, làm chết 16 người và bị thương 22 người

Tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2012: (Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/01/2012) Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 19 vụ, làm chết 14 người và bị thương 22 người. Trong đó:

Tình hình tai nạn giao thông tháng 03 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 03 năm 2012: (Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012) Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 32 vụ, làm chết 27 người và bị thương 19 người.

Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2012

Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2012 (Từ ngày 01/02/2012 đến ngày 29/02/2012): Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 21 vụ, làm chết 16 người và bị thương 22 người; Trong đó:

Tổng hợp tình hình TTATGT từ ngày 05/10/2009 đến ngày 11/10/2009

Theo tin từ Phòng CSGT, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 04 vụ TNGT, làm 03 người thiệt mạng và 01 người bị thương. So với tuần trước TNGT tăng 02 vụ, tăng 01 người chết và tăng 01 người bị thương.

Tổng hợp tình hình TTATGT từ ngày 28/9/2009 đến ngày 04/10/2009

Theo tin từ Phòng CSGT, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 02 vụ TNGT, làm cho 02 người thiệt mạng, không có người bị thương.