Tình hình thực hiện các dự án của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Sở Giao thông vận tải. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và các Phòng, Ban liên quan của Sở. Tại cuộc họp Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu kết luận:

Đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển Vật liệu xây dựng không nung

Bộ GTVT vừa ban hành công văn số 3346/BGTVT-CQLXD chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.