Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 1682/SGTVT-VP ngày 25/5/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh

Công văn số 863/SGTVT-VP ngày 24/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam

Công văn số 856/SGTVT-VP ngày 24/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam

Phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Công văn số 783/SGTVT-KCHT ngày 20/3/2023 về việc Phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Tình hình thực hiện các dự án của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Sở Giao thông vận tải. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và các Phòng, Ban liên quan của Sở. Tại cuộc họp Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu kết luận:

Đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển Vật liệu xây dựng không nung

Bộ GTVT vừa ban hành công văn số 3346/BGTVT-CQLXD chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.