Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2017 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2017 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2017 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 05/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 05/2017 như sau

Sát hạch, cấp GPLX cho đồng bào dân tộc huyện Nam Giang

Sáng 21/3, tại thị trấn Thạnh Mỹ, Sở Giao thông vận tải Quang Nam phối hợp với Công an huyện Nam Giang tổ chức đợt sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 04/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 04/2017 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 03/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2017 như sau

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 02/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 02/2017 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 01/2017

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 01/2017 như sau:

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 12/2016

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 12/2016 như sau