Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2014 như sau:

Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 966/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 5/2014 như sau:

Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014

Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014

V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 01/2013 như sau:

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 12/2013 như sau:

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ

Bộ đề sát hạch mới tăng thêm 55 câu hỏi, gồm 10 câu về khái niệm, quy tắc giao thông đường bộ và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, 15 câu về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, 15 câu về kỹ thuật lái xe ô tô, 15 câu giải các thế sa hình.

Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"

Ngày 12/3/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 513/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông".