Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Ngày 02/11/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 2011/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020, với các nội dung chính như sau:

Quy hoạch phát triển đường sông

Quảng Nam có mạng lưới sông ngòi vào loại tốt nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung. Song những năm qua việc lưu thông đường thuỷ nội địa còn gặp nhiều trở ngại khiến cho vai trò của ngành vận tải đường thuỷ nội địa bị lu mờ trong hệ thống giao thông vận tải tỉnh.