Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalee nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thăm, tặng quà xã kết nghĩa Bhalee nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu

Việc làm, đời sống của CB.CNVC-LĐ

Các Công đoàn cơ sở tham gia với chính quyền tìm kiếm việc làm cho người lao động nhằm nâng cao đời sống, sinh hoạt của CNLĐ, 6 tháng đầu năm 2006 không có lao động nghỉ việc. Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2006 như sau:

Hoạt động xã hội

Xây dựng hoàn thiện và bàn giao 4 nhà tình nghĩa và 1 nhà đại đoàn kết cho 5 gia đình chính sách trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Cty CPXDGT xây 2 nhà tại Cẩm Thanh 35 triệu và 01 nhà đại đoàn kết 10 triệu; Đoàn Dân Chính Đảng 10 triệu; các đơn vị đóng góp 15 triệu; toàn ngành đóng góp giúp đỡ các gia đình nạn nhân bảo số 1 gần 20 triệu.

Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng

Từ đầu năm đến nay phát triển 47 đoàn viên công đoàn, phát thẻ đoàn viên công đoàn cho 15 ĐVCĐ; giới thiệu 29 quần chúng ưu tú cho đảng và đã kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng CSVN.

Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ

Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ - Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.

Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ - Tháng 3 năm 1976 Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Quảng Nam-Đà Nẵng lần thứ nhất, bầu 15 uỷ viên BCH. Đồng chí Hồ Giả được bầu làm thư ký; đồng chí Phan Cháu làm Phó thư ký.

Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam

Những năm tháng và sự kiện đáng ghi nhớ

Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng

Từ đầu năm đến nay phát triển 47 đoàn viên công đoàn, phát thẻ đoàn viên công đoàn cho 15 ĐVCĐ; giới thiệu 29 quần chúng ưu tú cho đảng và đã kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng CSVN.

Hoạt động xã hội