Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020

Thông báo số 2217/TB-SGTVT ngày 08/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo về việc tạm thời không đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/12/2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 2506/SGTVT-QLVT,PT&NL Thông báo về việc tạm thời không đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nội dung theo file đính kèm

Thông báo về việc tạm thời không đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/12/2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 2506/SGTVT-QLVT,PT&NL Thông báo về việc tạm thời không đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nội dung theo file đính kèm

Thông báo xe ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 01-01-2016

Thông báo xe ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 01-01-2016

Từ 1/7, chỉ đăng kiểm viên bậc cao mới được kiểm định xe khách

Theo quy định của Bộ GTVT tại Thông tư số 10, từ ngày 1/7/2015, việc kiểm định gầm xe chở người từ 16 chỗ, ôtô tải và ôtô đầu kéo có khối lượng cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên đã sản xuất trên 7 năm phải do đăng kiểm viên (ĐKV) xe cơ giới bậc cao trực tiếp kiểm tra, đánh giá. Cùng đó, người phụ trách các dây chuyền kiểm định cũng buộc phải có tay nghề ĐKV bậc cao.

Nâng chuẩn đăng kiểm viên xe cơ giới

Cùng với siết chặt hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, Cục Đăng kiểm VN còn chọn “điểm nhấn” là công tác đào tạo nâng chất lượng và đánh giá chất lượng nghiệp vụ đăng kiểm viên.