Sửa đổi một số nội dung của chế độ tiền lương

Ngày 7/3/2012, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP

Lương tối thiểu có thể tới 3,15 triệu đồng

Hôm qua, Bộ Nội vụ họp báo thường kỳ về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.