BẢN TIN SỐ 11 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 17/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 11h00 ngày 17/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 10 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 17/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 8h00 ngày 17/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 09 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 15h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 08 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

BẢN TIN SỐ 07 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 16/10/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 12/10/2023)

Tổ Biên tập bản tin (Sở Giao thông vận tải) về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông thông tin tình hình giao thông cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/10/2023 và thông tin dự báo nguy cơ trượt lở trên địa bàn tỉnh như sau:

Hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 3321/SGTVT-VP ngày 25/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Công văn số 3202/SGTVT-VP ngày 18/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Tăng cường khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Công văn số 1586/SGTVT-VP ngày 19/5/2023 của Sở Giao thông vận tải về Tăng cường khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Công văn số 1328/SGTVT-VP ngày 27/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Về việc triển khai chính thức bản nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC toàn tỉnh

Công văn số 442/STTTT-QTI ngày 14/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai chính thức bản nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC toàn tỉnh