Cẩm nang Chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam"

Cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam"

Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Kế hoạch số 2146/KH-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ