Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Hộ Kinh doanh Chinh Taxi)

Quyết định số 464/QĐ-SGTVT ngày 04/7/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tin liên quan