Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Quyết định số 385/QĐ-SGTVT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu đối với các phương tiện vận tải do đơn vị vận tải vi phạm hành chính

Tin liên quan