Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (đóng tuyến) một số tuyến xe buýt nội tỉnh

Thông báo số 2103/TB-SGTVT ngày 13/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc chấm dứt hoạt động (đóng tuyến) một số tuyến xe buýt nội tỉnh

Tin liên quan