Quyết định Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Quyết định số 105/QĐ-SGTVT ngày 27/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tin liên quan