Thông tin về nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận cung cấp dịch vụ VTHKCC cho các tuyến buýt: tuyến buýt số 21 và tuyến buýt liền kề LK21; tuyến buýt số 02 và tuyến buýt liền kề LK02

Tin liên quan