Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 859/QĐ-SGTVT ngày 28/11/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Tin liên quan