BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 28 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 15h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

Tải về:

BẢN TIN 

Tin liên quan