BẢN TIN SỐ 23 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 23 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 11h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

Tải về:

Bản tin

 

Tin liên quan