BẢN TIN SỐ 22 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023

BẢN TIN SỐ 22 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 16/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023

Tải về:

Bản tin

Tin liên quan