Thông tin, tuyên truyền về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh

Công văn số 1660/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc thông tin, tuyên truyền về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh

Tin liên quan