Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công văn số 3759/SGTVT-QLVt,PT&NL ngày 20/10/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tin liên quan