Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Kế hoạch số 1633/KH-SGTVT ngày 22/5/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Tin liên quan