Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Công văn số 1090/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Tin liên quan