HỘI NGHỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023

Sáng ngày 17/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (SGTVT) tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ trì Hội nghị gồm có đồng chí Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, các đồng chí Phó Giám đốc; tham dự Hội nghị có các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở đánh giá tình hình trong thời gian qua liên quan đến công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; quán triệt mục đích, ý nghĩa và yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến.

Quang cảnh Hội nghị

 Qua đó, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở GTVT và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã báo cáo, phân tích, đánh giá cụ thể các mặt đã đạt được, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trong thời gian đến. 

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Văn Anh Tuấn đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nêu lên các nội dung còn tồn tại cần khắc phục ngay; nhằm thực hiện tốt, kịp thời nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trong thời gian đến.

Yêu cầu các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan tăng cường ý thức trách nhiệm, nghiên cứu các quy định hiện hành để tổ chức triển khai công tác kiểm tra, rà soát hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến; kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông; đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông; xây dựng và khẩn trương triển khai phương án tổ chức giao thông tại các nút giao, các đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông,… góp phần đẩy lùi tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức giao thông hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng thẩm quyền và tình hình thực tế trong công tác quản lý trong thời gian đến.

Tin liên quan