Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 206/STTTT-TTBCXB ngày 27/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về:

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hiểu đúng về tác hại của thực phẩm không an toàn

Tuyên truyền, giới thiệu Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí

Thông tin, tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023

Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023

Tuyên truyền triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên hệ thống thông tin cơ sở

Tin liên quan