Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão - 2023

Thông báo số 132/TB-SGTVT ngày 13/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão - 2023

Tin liên quan