thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về:

Công văn số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2022

2. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, đặc biệt là giải pháp tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật có liên quan; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

4. Thực hiện công tác truyền thông về quyền con người và đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện quyền con người

5. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

6. Tuyên truyền, củng cố tăng cường tình hữu nghị cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia năm 2022

7. Giới thiệu Triển lãm trực tuyến“Trường Sa xanh” để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam

Tin liên quan