Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2023

Thông báo số 4048/TB-SGTVT ngày 20/12/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2023

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo dự kiến thời gian tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2023 như sau:

 

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm sát hạch

Số lượng

Hạng

01

04/01/2023

(Thứ tư)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K11-22B11, K11-22B2, K03-22C 

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

306

B11, B2, C

02

07/01/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

Thi lại các khóa

TTSHLX Hoàng Long thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

350

B1(STĐ)

B2

03

08/01/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

350

B11, B2, C

04

11/01/2023

(Thứ tư)

Trung tâm GDNN lái xe Phú Ninh

Khóa 24/22B2, Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

250

B1, B2, C

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K274B2, 4

Thi lại các khóa

100

B1, B2, C

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

Thi lại các khóa

100

B1, B2, C

05

14/01/2023

(Thứ bảy)

Trung tâm GDNN GTVT Quảng Nam

248B2, 162C 249B2, Thi lại các khóa

TTSHLX thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

450

B1, B2, C

06

14/01/2023

(S.Thứ bảy)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

Mô tô

 

TTSHLX Hoàng Long thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

250

A1

07

14/01/2023

(C.Thứ bảy)

Trung tâm GDNN Vận tải Quảng Nam

M11-22A1

TTSHLX thuộc Công ty CP đào tạo vận tải  Quảng Nam

300

A1 

08

15/01/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K10-22B2

TTSHLX thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam

400

B2

09

15/01/2023

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT Quảng Nam

M19

TTSHLX thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam

400

A1

         

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Cơ sở đào tạo lái xe thông báo lịch tổ chức sát hạch đến học viên sau khi có Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe được ban hành./.

Tải về: 

Thông báo số 4048/TB-SGTVT ngày 20/12/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 01 năm 2023

 

Tin liên quan