Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3375/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 31/10/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan