Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 1178/STTTT-TTBCXB ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về:

Công văn số 1178/STTTT-TTBCXB ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 6552/UBND-KGVX ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Công văn số 7045/UBND-KTN ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật 

Công văn số 6470/UBND-KGVX ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, tiêm chủng và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 7040/UBND-KGVX ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Công văn số 7039/UBND-KGVX ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thịsố 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1634/MTTQ_BTT ngày 21/10/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Tuyên truyền nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Công văn số 641-CV/BTGTU ngày 25/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022)

Công văn số 640 – CV/BTGTU ngày 25/20/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022)

Công văn số 107/CV-HNB ngày 13/10/2022 của Hội Nhà Báo Quảng Nam về “Giải thưởng Báo chí Năm Du lịch quốc gia - 2022: Quảng Nam- điểm đến du lịch xanh”

Quyết định số 1873/QĐ-BTTTT ngày 07/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Đề án “Phòng, chống khai thac hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025”


   

Tin liên quan