Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Công văn số 1109/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Tin liên quan