Tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 1069/STTTT-TTBCXB ngày 30/09/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Tin liên quan