Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

Kế hoạch số 8801/KH-BGTVT ngày 24/08/2022 của Bộ Giao thông vận tải về Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

Tin liên quan