Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022

Công văn số 936/STTTT-TTBCXB ngày 31/08/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022

Tin liên quan