Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 918/STTTT-TTBCXB ngày 26/08/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về:

Công văn số 918/STTTT-TTBCXB ngày 26/08/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026

Kế hoạch số 3471/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022

Công văn số 5485/UBND-KGVX ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Công văn số 5588/UBND-KTN) ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về theo dõi, chủ động ứng phó với động đất

Kế hoạch số 5600/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ II - năm 2022

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 560/TTCS-TT ngày 23/08/2022 của Cục Thông tin cơ sở về chỉ đạo tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022

 

Tin liên quan