Kế hoạch Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 2568/KH-SGTVT ngày 25/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025

Tin liên quan