Quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 733/QĐ-SGTVT ngày 09/8/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Tin liên quan