THÔNG BÁO Về việc tạm dừng lưu thông các phương tiện từ 04h00 đến 10h00 sáng ngày 14/8/2022 để phục vụ giải chạy “Khám phá Nông Sơn” năm 2022 trên tuyến Quốc lộ 14H đoạn qua địa bàn các xã Quế Trung, Phước Ninh và Quế Lâm, huyện Nông Sơn

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng lưu thông các phương tiện từ 04h00 đến 10h00 sáng ngày 14/8/2022 để phục vụ giải chạy “Khám phá Nông Sơn” năm 2022 trên tuyến Quốc lộ 14H đoạn qua địa bàn các xã Quế Trung, Phước Ninh và Quế Lâm, huyện Nông Sơn

Sở Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện Nông Sơn về việc xin chủ trương tạm dừng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc Lộ 14H đoạn từ cầu Nông Sơn, xã Quế Trung đến thôn Phước Hội, xã Quế Lâm huyện Nông Sơn. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức giải chạy “Khám phá Nông Sơn” năm 2022, Sở Giao thông vận tải thông báo tạm dừng lưu thông các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (trừ xe gắn máy) trên tuyến Quốc lộ 14H đoạn từ Km60+00 đến Km74+00 qua địa bàn các xã Quế Trung, Phước Ninh và Quế Lâm, huyện Nông Sơn với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe gắn máy): Từ 04h00 – 10h00 sáng ngày 14/8/2022 (chủ nhật).

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo đến nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện phương án tạm dừng lưu thông các phương tiện trong thời gian nêu trên để giải chạy “Khám phá Nông Sơn” diễn ra an toàn và thành công.

Kính đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và UBND huyện Nông Sơn thông tin, thông báo nội dung trên đến nhân dân được biết và thực hiện theo phương án tổ chức giao thông nêu trên; hoặc chủ động sắp xếp thời gian đi lại, có lộ trình phù hợp, đảm bảo thông suốt và an toàn./.

Tải về:

Thông báo số 2377/TB-SGTVT ngày 09/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan