Thông báo về việc phù hiệu và biển hiệu vận chuyển khách du lịch không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 2319/TB-SGTVT ngày 04/8/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu và biển hiệu vận chuyển khách du lịch không còn giá trị sử dụng

Tin liên quan