Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ra quân triển khai Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe trên toàn địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ra quân triển khai Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe trên toàn địa bàn tỉnh từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

 

Thanh tra Giao thông vận tải Quảng Nam ra quân triển khai tháng cao điểm

 

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng, cơi nới thành thùng xe từ ngày 15/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường Quốc lộ uỷ thác, các tuyến ĐT trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Lực lượng thực thi công vụ kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 29 phương tiện vi phạm, trong đó có 12 phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng cho phép được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ trên 10% đến dưới 50%, 03 phương tiện chở hàng rơi vãi, 14 trường hợp vi phạm kích thước thùng hàng.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã lập Biên bản vi phạm và ban hành Quyết định xử phạt hành chính 16 trường hợp với tổng số tiền 164,4 triệu đồng; tước 03 giấy phép lái xe có thời hạn 02 tháng; đồng thời thông báo xử phạt nguội 13 trường hợp vi phạm kích thước thành, thùng hàng./.

 

 

Tin liên quan