Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Công văn số 1747/SGTVT-VP ngày 17/6/2022 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

 

Cách thức tham gia thi: 

- Cách 1: Truy cập Website: http://www.toquocbenbosong.vn/ để đăng ký/đăng nhập thông tin tham gia cuộc thi. 

- Cách 2: Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng" trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). 

- Cách 3: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan, báo chí truyền thông hoặc Cổng Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ https://sgtvt.quangnam.gov.vn/ để đăng ký/đăng nhập thông tin tham gia cuộc thi.

Tải về:

Công văn số 1747/SGTVT-VP ngày 17/6/2022 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Công văn số 521-CV/BTGTU ngày 03/6/2022 của Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Quảng Nam

Tin liên quan