Thông báo về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1545/TB-SGTVT ngày 02/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện điểm b, khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cụ thể, như sau: 

1. Các Cơ sở đào tạo lái xe

TT

Tên cơ sở đào tạo lái xe

Địa chỉ

Điện thoại

Hạng đào tạo

01

Trường Cao đẳng Quảng Nam - Cơ sở 2224 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0235.3851421

Hạng đào tạo:  A1, B1, B2, C.

02

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam66 Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0235.3810442

Hạng đào tạo: A1,  B1, B2, C, D, E

03

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng NamQuốc lộ 1A, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

02353.845067

Hạng đào tạo:  A1, B1, B2, C

04

Trường Cao đẳng Quảng Nam - Cơ sở Bắc Quảng NamThôn 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

0235.3922670

Hạng đào tạo:  A1

05

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh SơnThanh ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

0235.3678888

Hạng đào tạo:  A1, B1, B2, C

06

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng LongThôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc,  tỉnh Quảng Nam

0235.6335.959

Hạng đào tạo: A1, B1, B2

07

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng NamKhối 7A, Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

0235.2223999

Hạng đào tạo: A1, B1, B2

08

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú NinhThôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

02353.602456           

Hạng đào tạo: A1, B1, B2, C

09

Trường Cao đẳng Phương Đông03 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

02353.811575           

Hạng đào tạo:  A1

 

2. Các Trung tâm sát hạch lái xe

TT

Tên Trung tâm sát hạch lái xe

Địa chỉ

Điện thoại

Sát hạch các hạng

01

Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam

Thanh ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam

0235.3667095

Hạng sát hạch: A1, B1, B2, C

02

Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam

Quốc lộ 1A, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

0235.3845067

Hạng sát hạch: A1

03

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Long thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối

Thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc,  tỉnh Quảng Nam

0235.6335.959

Hạng sát hạch: A1, B1, B2, C

04

Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân

Thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

02353.602456           

Hạng sát hạch: A1, B1, B2, C

05

Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo Vận tải Quảng NamKhối 7A, Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

0235.2223999

Hạng sát hạch: A1

06

Trung tâm sát hạch lái thuộc Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

Thanh ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam

0915.557.595

Hạng sát hạch: B1, B2, C

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân được biết./.

Tải về:

Thông báo số 1545/TB-SGTVT ngày 02/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan