Công bố tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc Cắm mốc quản lý hành lang, quản lý quy hoạch các tuyến ĐT, để tạo điều kiện cho người dân và các cơ quan, đơn vị có thể truy cập để tải dữ liệu tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh và sử dụng khi cần thiết; Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Công bố tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT) trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, nội dung kèm theo:

Tin liên quan