Phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Công văn số 415/SKHCN-TĐC ngày 15/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Tin liên quan