Tiếp tục triển khai việc kê khai, niêm yết và thực hiện thu giá cước vận tải, điều hành bình ổn giá cước

Công văn số 905/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 06/4/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục triển khai việc kê khai, niêm yết và thực hiện thu giá cước vận tải, điều hành bình ổn giá cước

Tin liên quan