Quyết định về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 02/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tin liên quan