Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng xe trong hoạt động kinh doanh vận tải

Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng xe trong hoạt động kinh doanh vận tải

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 926/TTr-PCN ngày 04/11/2021; từ ngày 27/11/2021 đến ngày 25/12/2021, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và tổ chức mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe theo Kế hoạch số 679/KH-TTS ngày 26/11/2021 của Thanh tra Sở.

Thanh tra Sở huy động, tập trung lực lượng kiểm tra trên các tuyến đường bộ có mật độ phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông nhiều như tuyến QL14B, QL14E, ĐT609, ĐT609B, ĐT617, ĐT618; các điểm là đầu mối bốc xếp hàng hóa như mỏ vật liệu, bến cảng…

Sử dụng cân lưu động kiểm soát tải trọng phương tiện

Kiểm tra kích thước thùng xe chở hàng

Dán giấy vàng xử lý “nguội” đối với các trường hợp không chấp hành việc kiểm tra

Kết quả đã kiểm tra trên 100 lượt phương tiện, xử lý 53 trường hợp có vi phạm hành chính (trong đó: 05 trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện với số tiền xử phạt là 160 triệu đồng; 08 trường hợp vi phạm về kích thước thành, thùng chở hàng với số tiền gần 52 triệu đồng; 40 trường hợp vi phạm khác với số tiền là 182 triệu đồng) đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, góp phần kéo giảm tỉ lệ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan